Som ett utmärkt varumärke med mer än 40 års utvecklingshistoria är ”Dongfeng” Kinas bilindustris första välkända varumärke och ett av ”World Top 500 famous Brands”, vinnare av hederstitlar som ”China Famous Brand Product” och ”The Most Com-petetive Brand in the Market” och åtnjuter stor medvetenhet och bra rykte både hemma och utomlands. Dongfeng är det enda kinesiska bilmärket som är listat på ”World Top 500 Brands”.

Logotypen för varumärket Dongfeng är

Dongfeng

Dess grafiska logotyp liknar ett par roterande svalevingar i en cirkel som på ett livfullt sätt representerar visionen ”två svalor dansar med Dongfeng” och väcker känslan av Östanvinden (Dongfeng) som ger värme och förtrollande soliga dagar, varje levande ting är fullt av vitalitet, vilket antyder företagets blomstrande framtid. Logotypen liknar också ett dubbelt ”人” (kinesiska tecknet ”ren”, vilket betyder ”människor”), vilket innebär att företaget infun-derar sin verksamhet med en människoorienterad filosofi. De dansande, flygande sparvarna i logotypen kretsar som ett hjul som rör sig framåt och representerar DFM:s produkter som galopperar över hela Kina och mot den globala marknaden.

Forskning- och utvecklingscenter

Som ett av Kinas innovationsdrivna företag har Dongfeng Motor Corporation (DFM) inrättat ett ledande och omfattande forsknings- och utvecklingssystem. Företaget har fler än 7 000 forskarstipendiater, vilket motsvarar 5 procent av det totala antalet anställda. Dess forsknings- och utvecklingscenter har ackrediterats som ett statligt centrum för forskning och utveckling, erkänts som ett vetenskapligt forskningsinstitut i Kina och definierat som en av Kinas första ”Innovation and Business Incubation bass for Overseas High-Level Talents”. För närvarande har DFM inrättat tre baser i Wuhan, Xiangyang respektive Sverige. I Wuhan tas den övergripande produktdesignen fram, provproduktionen och den preliminära tekniska forskningen. Xiangyang-basen har 14 professionella testlaboratorier och en omfattande testanlägg-ning för fordon med en golvyta på 1,67 kvadratkilometer, vilket innebär att den utgör en av de mest omfattande anläggningarna med avancerade tekniska hjälpmedel i Kina. Man utför fullständiga fordonstester, drivlinetester och -utveckling, testning och verifiering enligt företagets produktbestämmelser. Den europeiska basen i Sverige är företagets första utlandsbaserade FoU-bas och bedriver forskning och utveckling av fordon och nya elstyrsystem för energifordon.

Samarbete

Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company Co., Ltd. (nedan kallad DPCA) är ett samägt företag inom fordonsproduktion och drift mellan DFM och Peugeot Citroen Group och har sitt huvudkontor i Wuhan City, Hubei-provinsen. DPCA är en av Kinas tre första stora industribaser för personbilstillverkning. De har för närvarande tre produktionsbaser och fem stora fabriker.

DPCA Xiangyang-anläggningen är en produktionsbas för tillverkning av drivlinedelar såsom motorer, transmission, axlar och så vidare. För närvarande har den en produktionskapacitet på 1 miljon motorer och 540 000 transmissioner.

DPCA Wuhan Base är utrustad med tre stora kompletta fordonstillverkningsanläggningar som kännetecknas av flexibel produktion av flera produktvarianter. För närvarande har basen en produktionskapacitet på 600 000 kompletta fordon per år.

DPCA:s Chengdu-bas började officiellt byggas den 16 oktober 2014. Med en designad produktionskapacitet på 360 000 enheter per år kommer anläggningen i Chengdu att tas i drift i slutet av 2016.

VÅRA MODELLER FRÅN DFSK

DFSK Fengon 5

Läs mer

DFSK Fengon 580

Läs mer

SERES 3

SERES
Läs mer