Efter 59 år av outtröttlig utveckling, har BAIC Automotive Group Co., Ltd. (BAIC Group) blivit en av de fem största fordons-koncernerna i Kina. BAIC Group har idag cirka 130 000 anställda och har sitt huvudkontor i Peking och vid Turin Styling Centre i Italien och med produktionsbaser i hela Kina. Den är en av de fordonskoncerner i Kina som har den mest omfattande produktportföljen, som omfattar hela sortimentet från passagerar- till kommersiella fordon.

År 2017 uppnådde BAIC-koncernen en rörelsevinst på 470,34 miljarder, en tillväxt på nästan 70 miljarder RMB per år, med en tillväxttakt på 15,8 procent och en vinsttillväxt på 14,4 procent. I dag rankas BAIC-gruppen som nr. 124 på Fortune Global 500.

Affärsvision och internationell expansion med BAIC INTL

BAIC International Development Co., Ltd. (BAIC INTL) är ett helfinansierat dotterbolag till BAIC Group. Under ledning av styrelsens ordförande i BAIC Group, XU Heyi, expanderar BAIC INTL sina gränsöverskridande verksamheter i syfte att bygga upp ”Global BAIC”. Detta visionära projekt kommer att skapa nätverk i världens viktigaste regioner: Mellanöstern, Västasien, Centralasien, Afrika, Sydamerika och flera andra regioner. Därigenom kommer BAIC Group att kunna nå sina strategiska mål och uppnå internationalisering när det gäller kompetens, marknad, produkter, varumärkeserkännande och ledning. För att stärka sin globala närvaro fokuserar BAIC INTL på fem huvudsakliga aktiviteter: export av färdiga fordon och enskilda komponenter,

import av teknik, utrustning och färdiga fordon, produktförbättringar, investeringar i utlandet samt internationellt samarbete. BAIC INTL är kärnverksamheten i utvecklingen av tillförlitliga kommersiella fordon, passagerarfordon, elektroniska fordon och andra fordonstyper. Implementeringen av BAIC INTL-strategin bygger på två huvudfokus:

”Strategisk verksamhet”: Utveckling av den strategiska målmarknaden och införande av kompletta försörjningskedjor.

”Lönsam verksamhet”: Import och export av fordon och komponenter och ombyggnad av fordon inom ramen för internationell handel.

Allmänna ambitioner

BAIC INTL strävar efter att bli en trendsättare, inte bara när det gäller fordonsdesign, utan också genom att erbjuda en dynamisk, snygg och smakfull livsstil. BAIC INTL har som mål att erbjuda fordon utrustade med användarvänliga funktioner som uppfyller kraven på den internationella fordonsmarknaden och uppfyller kundernas förväntningar globalt. Under mottot ”snabbare, smidigare, smartare” kommer BAIC INTL att använda den kraftfulla kombinationen av sin innovativa anda och sina starka forsknings- och utvecklingsmöjligheter för att uppnå toppositionen inom teknikutveckling, affärsutveckling och global resursintegration.

VÅRA MODELLER FRÅN BAIC

BAIC Senova X55

Läs mer

BAIC Senova X35